Dolça Mareta

La primera obra que trobarem al disc és la intro, obra que dona inici a l’espectacle i que situa a l’ollent en l’amanèixer del dia 19 d’Abril, dia gran per excel·lència de la nostra festa de la Mare de Déu, ix el sol i s’escolten els primers sons, pardalets, campanes i les 27 salves ens anticipen que alguna cosa gran va a passar, els metalls ens introdueixen les melodies de l’himne de la nostra mareta donant una clara identitat a l’obra, posteriorment les dolçaines ens brinden una fanfàrria que evoca la grandiositat d’aquest important dia.

Obra que en l’espectacle serveix de llit musical per a les paraules del narrador i que anirà repetint-se durant tota l’obra servint de fil conductor d’aquesta.
La instrumentació, (Metall/Flauta dolça o de pico), li dóna un color oníric i mitjaval a l’obra.
El solista de Flauta dolça en aquest cas és el nostre company Pau Andúix.

És l’obra més dinàmica de totes les que conformen l’espectacle, basada íntegrament en l’himne de la Mare de Déu, la percussió pren protagonisme per reflectir les penúries que passa el protagonista de l’obra a la guerra de Germanies.

Si cap, Amargor, és el tall musical més dramàtic de tots, es tracta d’una obra basada íntegrament en l’Ave Maria de l’Italià Giulio Caccini.
En ella l’autor evoca el dolor d’una mare davant la notícia de què el seu fill ha mort. Sense dubte aquesta notícia faria brollar llàgrimes amargues a qualsevol mare.

Ambient màgic, harmonies oníriques i la melodia dolça i penetrant d’una Flauta Travessera, interpretada per la nostra amiga Begoña Sancho, és la banda sonora d’aquest moment tan important en la història del nostre poble, el moment en què la nostra mareta va plorar 27 llàgrimes sanguinoses i que Mossén Onofre Satorre, va narrar així;

…I per vorer millor què era el que ocorria, rompí lo vel que cobria la icona de la Verge… ¡És un Miracle, si, un Miracle, a la nostra benvolguda Cocentaina!

Part musical que dona fi a l’espectacle, basada íntegrament en l’obra (Flevit Amare o Despedida de la Mare de Déu), música de Álvaro Cortés Cardona i lletra de Vicente Calafí Briva, que s’interpreta cada any per donar fi a la festa de la nostra patrona i que va com anell al dit perquè siga la música que tanque aquest espectacle.

omposta i estrenada en aquest cd, aquesta obra és un recull de totes les ja esmentades obres, barrejades i transformades en forma d’Obertura per a que en un futur es puga interpretar en concert o altres formats i que el oyent puga fer-se una idea de la música d’aquest espectacle sense la necessitat d’interpretar totes les obres.
Miracle, Guerra i Amargor, conformen el material musical d’aquesta obertura que engloba en una sola obra tota la força i el sentiment que desprén aquest espectacle.

  1. 01 intro 2:34
  2. 02 narració 2:30
  3. 03 guerra 1:50
  4. 04 amargor 4:45
  5. 05 miracle 3:02
  6. 06 final 2:49
  7. 07 obertura 7:06
  8. 08 miracle (amb narrador) 3:17