Playlist - Mal Passet

CD 1

Nombre Estilo Compositor
1.- CURRO JIMÉNEZ

2.- AI MARINERS

3.- JUSSÀ AL-SAQUÀLIBA

4.- AELEN

5.- XÉXEMA

6.- LA VALLBIGNA

7.- ABALIL

8.- AL-AMIR

9.- ALS XACALS

10.- LA BATALLA DE SANT HIPÒLIT

11.- MARCO POLO

12.- AL MEU POBLE

ballet cristià

passacarrer

m.m

m.c

m.m

m.c

m.c

m.m

m.c

m.c

ballet moro

cançó

Antón García i Abril

Toni Lloret i Nogueroles

Mario Roig i Vila

José Mira i Berenguer

Xavier Richart-J.C.Sempere

Xavier Richart-J.C.Sempere

Saül Gómez i Soler

J.Rafael Pascual i Vilaplana

Jaime Blai i Santonja

Xavier Richart-J.C.Sempere

Lorena McKennit

Roberto Faus