Playlist - Homenatge Filà Aragonesos
Nombre Estilo Compositor
1.- PRIMAVERA

2.- APOSTOL POETA

3. LUCHANDO

4.- ALS CRISTIANS

5.- MI BARCELONA

6.- SIGNUM

7.- AL CEL

8.- ARAGONESOS 99

9.- DE ROMANCE A FRANQUERIA

10.- LORAIDAMIR

11.- BENICADELL

12.- TEMPLARIS D’ALBAIDA

13.- L’ARAGONÈS PERFECTE

p.d

m.c

p.d

m.c

p.d

m.m

p.d

m.c

p.d

p.d

m.c

m.c

m.m

Antonio Gisbert Espí

José Maria Ferrero Pastor

Fernando Tormo Ibañez

José Maria Valls Satorre

Julio Laporta Hellín

Saul Gómez i Soler

Francisco Valor Llorens

Daniel Ferrero Silvage

R.Groba i M. Groba

José Pérez Vilaplana

Joan Enric Canet Todolí

Vicent Pérez i Esteban

Vicent Pérez i Esteban